Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

Aby uczcić ten wyjątkowy dzień – klasy 3A, 3B, 3C i 3E przygotowały w wersji elektronicznej – plakaty, poruszające takie zagadnienia jak:

– czym jest różnorodność biologiczna,

– jaki wpływ na różnorodność ma człowiek,

– omówili ogniska różnorodności biologicznej na Świecie,

– przedstawili charakterystykę biomów,

– ponadto na swoich plakatach przygotowali informacje o formach ochrony przyrody, które umożliwiają zadbanie o różnorodność biologiczną na naszej planecie.

Poniżej prezentujemy efekty ich pracy i serdecznie zachęcamy do lektury!

Prace wykonali:

1. Ogniska różnorodności biologicznej – Maria Mróz, Karolina Zawistowska, Martyna Wojtasiewicz, kl. 3E,

2. Biomy – pustynia lodowa – Bartosz Gonera, Damian Waliszewski, Piotr Wejtko, kl. 3E,

3. Biomy – tundra – Julia Jaworska, Victoria Jaloviec, Wiktoria Rosa, kl. 3E,

4. Biomy – wilgotny las równikowy – Aleksandra Kowalczyk, Mateusz Sowiński, Adam Godlewski, Robert Litawa, kl. 3C,

5. Rafy koralowe – Jakub Parol, Franciszek Niebrzydowski, Maciej Faliński, kl. 3C,

6. Czynna ochrona przyrody – Sylwia Jędruś, Oliwia Krasowska, Danuta Nietubyć, Amelia Kucharczyk, kl. 3A,

7. Pomniki przyrody – Angelika Parol, Julia Pryba, Zuzanna Wiernicka, Julianna Kosiacka, kl. 3A,

8. Parki narodowe w Polsce – Zuzanna Szmyt, Martyna Nowak, Filip Czyżewski, Kamila Cichocka, Wiktoria Kornacka, kl. 3A,

9. Zrównoważony rozwój – Maja Wypych, Aleksanda Bucholc, Klaudia Młotkiewicz, kl. 3A,

10. Czym jest różnorodność biologiczna? – Julia Łoś, Hanna Goluch, Joanna Puszczyńska, Laura Piątkowska, Rosłaniec Wiktor, Justyna Lach, kl. 3B,

11. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – rozwój przemysłu i komunikacji – Damian Borowik, Filip Czaplicki, Patrycja Godlewska, Kiril Gromov, Antoni Szmit, Jakub Wrzodak, kl. 3B.*

Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia.

Na ogromne znaczenie różnorodności biologicznej zwrócono uwagę podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, który odbył się w 2002 roku. Został on zorganizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Podkreślano na Nim, że różnorodność biologiczna – wraz z wodą, energią, zdrowiem i rolnictwem – to dziedziny wokół których powinna skupić się działalność w celu poprawy sytuacji na świecie.

(Źródło: https://www.unic.un.org.pl/ )

*Zdjęcia i informacje zawarte na plakatach zostały zaczerpnięte z Internetu.

Joanna Gabral-Kwiecień