Erasmus +

„Between Mnemosyne and Terpsychore” – zabytki i taniec współczesny do promowania krytycznego myślenia wśród uczniów

„Between Mnemosyne and Terpsychore” – zabytki i taniec współczesny do promowania krytycznego myślenia wśród uczniów

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore” we współpracy
z sześcioma instytucjami z trzech krajów: Portugalii, Hiszpanii  i Polski. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów krytycznego myślenia w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne z wykorzystaniem tańca oraz aplikacji cyfrowych.​​​​

Projekt jest realizowany od marca 2021 roku do lipca 2023 roku. Uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na sumę 298 112 euro z programu Erasmus +. Jego liderem jest Parques de Sintra-Monte de Lua, Sintra (https://www.parquesdesintra.pt/pt).

Partnerami projektu są: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (https://www.wilanow-palac.pl/), szkoła tańca „Meet Share Dance, Madryt (https://meetsharedance.com/), partner technologiczny: byAr, Lizbona (https://www.byar.pt/), szkoła portugalska: Agrupamento de Escolas de Monte da Lua, Sintra (https://agml.pt ) oraz my, czyli LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie (https://zoska.waw.pl).

Uczniowie naszej „Zośki” w roku szkolnym 2021/22 wezmą udział w warsztatach tanecznych, by w maju 2022 roku zaprezentować spektakl inspirowany zabytkami Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie. Podobne zadanie będą mieć uczniowie ze szkoły w Portugalii, z tą tylko różnicą, że ich inspiracją będzie Pałac Pena w Sintrze.

Efektem współpracy sześciu instytucji będą wypracowane nowe przewodniki
w formie tradycyjnej, ale opracowane również z myślą o współczesnym odbiorcy, z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Zobacz więcej…