MEDAL PRO MASOVIA

12 października 2023r., w dniu obchodów jubileuszu 30-lecia LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka zostało uhonorowane przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  medalem Pro Masovia za wybitne osiągnięcia dla regionu Mazowsza przyznany szkole przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Medal przekazał szkole Pan Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz dzielnicy Wola oraz Pani Ewa Statkiewicz, Przewodnicząca Rady dzielnicy Wola.