Duplikaty świadectw i legitymacji

Podajemy poniżej numer konta szkoły do uiszczania opłat regulowanych przez Prezydenta M.St. Warszawy za wydawanie duplikatu świadectw i legitymacji:

Nr konta: 34 1030 1508 0000 0005 5043 7015.

Duplikat legitymacji szkolnej – 9zł., duplikat świadectwa – 26zł.