Obóz integracyjny – Sielpia

Uczniowie klas pierwszych na początku września wyjeżdżają razem ze swoimi wychowawcami na obóz integracyjny do Sielpii.

Obóz trwa pięć dni.  Jego głownym celem jest poznanie człownków zespołu klasowego, historii szkoły oraz jej patrona, a także ważnych dokumentów prawnych regulujacych zasady funkcjonowania placówki oświatowej, oceniania, klasyfikowania, nagradzania i karania.  

Zajęcia prowadzone są przez wychowawców, pedagogów i psychologów.