Egzamin maturalny

Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Informator maturalny:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/20220820%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20EM23%202023_2024.pdf

Informatory przedmiotowe:

Komunikat o harmonogramie:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

Komunikat o dostosowaniach:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

Lista jawnych zadań egzaminacyjnych (arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022):