Realizacja szkolenia dla wszystkich pracowników placówki w grudniu 2023 roku

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia dla wszystkich pracowników placówki w grudniu 2023 roku zrealizowanego w formie usługi szkoleniowej. Temat szkolenia musi dotyczyć  Współpracy i komunikacji w zespole.