Eksperyment pedagogiczny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 nasze liceum uzyskało zgodę Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego Edukacja artystyczna, w ramach którego prowadzone są zajęcia atystyczne: techniki aktorskie, teatr musicalowy oraz realizacja filmu.
Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może dopomóc w zrozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać na potrzebę kontaktu
z ludźmi i uczyć wartościowania. Teatr, film i muzyka – jedne z podstawowych dziedzin sztuki – w życiu młodzieży jest tym medium, które wspomaga wszechstronny rozwój. Daje możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia wyobraźnię ucznia, który poprzez formy teatralne, taneczne może rozwijać swoje zainteresowania. Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień, dzięki czemu z większą łatwością przystępują do egzaminów przed komisją maturalną. Uczą się oswajać lęk przed prezentacją własnej osoby przed grupą ekspertów. W późniejszym życiu są lepiej przygotowani do egzaminów studenckich czy rozmów o pracę. Stają się ludźmi, którzy sami potrafią dostrzegać swoje mocne strony, eksponować je i osiągać sukces, przez co stają się pożądani na rynku pracy. Udział w zajęciach teatralnych, tanecznych oraz filmowych pozwala poznać siebie, pomaga doskonalić umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, a wreszcie rozwija wiarę w umiejętności ucznia.

W całym cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w zajęciach  teoretyczno-praktycznych z zakresu teatru, tańca i filmu. Takie ustawienie programu pozwoli im zapoznać się z pełną ofertą programową. Wybór klasy z określonymi warsztatami pozwoli młodzieży skoncentrować się na pracy w najważniejszym dla nich kierunku, a możliwość wyboru dodatkowego warsztatu poszerzy możliwość rozwijania zainteresowań i talentów.