Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.Sesja poprawkowa23 – 24.08. 2021
2.Rada pedagogiczna –  organizacyjna i zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych (czynności dodatkowe, kalendarz roku szkolnego, przydział wychowawstw, wyjazd integracyjny)30.08.2021 (pon)
3.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/20221.09.2021 (śr)
4.Rada pedagogiczna –  zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy, plan wychowawczo-profilaktyczny, zmiany w statucie szkoły i WZO, przedstawienie planu wychowawczo- profilaktycznego1.09. 2021(śr)
5.I spotkanie z rodzicami kl. I-III I klasy– godz. 17.00, II klasy – godz. 17.15 III klasy – godz. 17.30, III klasy  po  gimnazjum – godz. 17.452.09.2021 (czw)
6.Piknik integracyjnywrzesień 2021
7.Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnegodo 30.09.2021 (śr)
8.Święto Szkoły – ślubowanie klas I – przy pomniku Polegli Niepokonani 1.10.2021 (pt)  
9.Aktualne procedury maturalne – spotkanie z rodzicami maturzystówpaździernik 2021
10.Dzień Edukacji Narodowej14.10.2021 (czw)
11.Rada szkoleniowapaździernik 2021
12.Wystawianie przewidywanych ocen śródokresowych1 kl. I – III3.11. 2021 (śr)
13.Święto Niepodległości11.11.2021 (czw)
14.Testy z wykorzystaniem zadań maturalnychlistopad 2021
15.Rada szkoleniowalistopad 2021
16.Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych1.12.2021 (śr)
17.Zebranie rodziców ucz. kl. I-III – informacje o postępach w nauce i zachowaniu2.12.2021 (czw)
18.Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowejgrudzień 2021
19.Wystawienie ocen śródrocznychdo 17.12.2021 (pt)
20.Rada klasyfikacyjna kl. I-III21.12.2021(wt)
21.Spotkanie świąteczne z młodzieżą i Wigilia pracowników22.12.2021 (śr)
22.Zimowa przerwa świąteczna – koniec I okresu  23.12.2021  –2.01.2022
23.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocystyczeń 2022
24.Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach I okresu klasy I-III13.01.2022 (czw)
25.Ferie zimowe31.01 – 13.02.22
26.Studniówkastyczeń 2022
27.Próbna maturaluty 2022
28.Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnegodo 7.02.2022  
29.Wystawienie ocen śródokresowych2 w klasach III po gim25.02.2022 (pt)
30.Targi Edukacyjnemarzec 2022
31.Rekolekcje wielkanocnemarzec 2022
32.Akcja krwiodawstwamarzec 2022
33.XXVI Tydzień Teatralny28.03 – 1.04.2022
33.Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarnymarzec 2022
34.Świąteczne spotkanie uczniów i pracowników szkoły13.04.2022 (śr)
35.Wiosenna przerwa świąteczna14.04–19.04.2022
36.XI Międzyszkolny Festiwal Filmów w „Zośce”kwiecień 2022
37.Wystawianie ocen śródokresowych2 w klasach I-III6.04.2022
38.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. III po gim6.04.2022
39.Zebranie rodziców ucz. kl. I-III 7.04.2022
40.Spotkanie dla kandydatów14.04.2022 (czw)
41.Wystawienie ocen rocznych w kl. III po gim22.04.2022 (pt)
42.Rada klasyfikacyjna kl. III po gim25.04.2022 (pon)
43.Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne kl. III po gim25-26.04.2022 (pon,wt)
44.Rada zatwierdzająca27.04.2022
45.Zakończenie zajęć kl. III po gim29.04.2022 (pt)
46.Matury pisemneod 4,5,6.05.2022
47.Wystawianie przewidywanych ocen rocznych kl. I – III1.06.2022 (śr)
48.Zebranie rodziców ucz. kl. I – III2.06.2022 (czw)
49.Wystawianie ocen rocznych kl. I – III15.06.2022 (śr)
50.Rada klasyfikacyjna20.06.2022 (pon)
51.Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne20-21.06.2022
52.Rada zatwierdzająca22.06.2022
53.Zakończenie roku szkolnego 2021/202224.06.2022 (pt)
54.Rada podsumowująca rok szkolny1.07.2022 (pt)
55.Rekrutacja do klas Imaj-sierpień 2022
56.Dni wolne od zajęć lekcyjnych1.10/14.10/2.11/12.11/,7.01/2,4,5,6.05 (matury)/ 17.06/  
57.Zebrania z rodzicamiI okres 2.09, 7.10, 2.12 II okres 13.01, 7.04, 9.06