Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1.Sesja poprawkowa29 – 30.08. 2023
2.Rada pedagogiczna – organizacyjna pracy w roku szkolnym (czynności dodatkowe, kalendarz roku szkolnego, przydział wychowawstw, wyjazd integracyjny)1.09.2023 (pt)
3.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20244.09.2023 (pon)
4.Rada pedagogiczna – zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy, plan wychowawczo-profilaktyczny, zmiany w statucie szkoły i WZO, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego4.09. 2023(pon)
5.Zebrania z rodzicami7.09.2023 (czw)
6.Wyjazd integracyjny do Sielpi12-15.09. 2023
7.Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnegodo 30.09.2023 (sob)
8.Święto Szkoły – ślubowanie klas I – przy pomniku Polegli Niepokonani2.10.2023 (pon)
9.Aktualne procedury maturalne – spotkanie z rodzicami maturzystówpaździernik 2023
10.Dzień Edukacji Narodowej 14.1012.10(czw)
11.Jubileusz XXX-lecia naszego liceum12.10 (czw)
12.Zjazd absolwentów20.10 (pt)
13.Sprawdziany z wykorzystaniem zadań maturalnych dla klas IVlistopad 2023
14.Święto Niepodległości11.11.2023 (sob)
15.Rada szkoleniowalistopad 2023
16.Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych kl. I-IV06.12.2023 (śr)
17.Zebranie rodziców ucz. kl. I-IV – informacje o postępach w nauce i zachowaniu7.12.2023 (czw)
18.Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowejgrudzień 2023
19.Wystawienie ocen śródrocznychdo 15.12.2023 (pt)
20.Rada klasyfikacyjna kl. I-IV19.12.2023(wt)
21.Spotkanie świąteczne z młodzieżą i Wigilia pracowników21.12.2023 (czw)
22.Zimowa przerwa świąteczna – koniec I okresu23.12.20231.01.2024
23.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocystyczeń 2024
24.Dzień otwarty – informacja o wynikach I okresu klasy I-IV01.02.2024 (czw)
25.Ferie zimowe15.01 – 26.01.24
26.Studniówka03.02. 2024
27.Próbna maturaluty 2024
28.Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnegodo 7.02.2024
29.Rada szkoleniowamarzec 2024
30Rekolekcje wielkanocnemarzec 2024
31.Akcja krwiodawstwamarzec 2024
32.XXVIII Tydzień Teatralny18.03 – 22.03.2024
33.XIII Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Eko-Zośkamarzec 2024
34.Świąteczne spotkanie uczniów i pracowników szkoły27.03.2024 (śr)
35.Wiosenna przerwa świąteczna28.03–2.04.2024
36.XIII Międzyszkolny Festiwal Filmów w „Zośce”kwiecień 2024
37.Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. IV3.04.2024
38.Zebranie rodziców ucz. kl. IV/ Dzień otwarty klasy I-III11.04.2024
39.Spotkanie dla kandydatów18.04.2024 (czw)
40.Wystawienie ocen rocznych w kl. IV19.04.2024 (pt)
41.Rada klasyfikacyjna kl. IV22.04.2024 (pon)
42.Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne kl. IV22-23.04.2024 (pon,wt)
43.Rada zatwierdzająca24.04.2024
44.Zakończenie zajęć kl. IV26.04.2024 (pt)
45.Matury pisemne i ustneod 6,7,8,9.05.2024 do 22.05.24
46.Wystawianie przewidywanych ocen rocznych kl. I – III29.05.2024 (śr)
47.Zebranie rodziców ucz. kl. I – III6.06.2024
48.Wystawianie ocen rocznych kl. I – III14.06.2024 (pt)
49.Rada klasyfikacyjna17.06.2024 (pon)
50.Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne17-18.06.2024
51.Rada zatwierdzająca18.06.2024
52.Zakończenie roku szkolnego 2023/202421.06.2024 (pt)
53.Rada podsumowująca rok szkolny21.06.2024 (pt) lub 28.06.2024
54.Rekrutacja do klas Imaj-sierpień 2024
55.Dni wolne od zajęć lekcyjnych (propozycja)2.10/ 12,13.10 / 2.11 2, 6, 7, 8, 9.05, (matury)/ 31.05/
56.Zebrania z rodzicamiI okres 7.09, 7.12
II okres 01.02, 11.04, 6.06

Archiwum 2022-2023