MEDAL PRO MEMORIA

W roku szkolnym 2013/2014 LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” zostało uhonorowane przyznanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro-Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. 

Odznaka ma kształt krążka. Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojskowego siedzący na obnażonej szabli skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie znajduje się w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, a pośrodku napis: „PRO MEMORIA” nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: „8 MAJA 2005” (60. rocznica zakończenia II wojny światowej). Odznaka została zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich.