Kontakt

Adres szkoły

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”

ul. Garbińskiego 1

01-122 Warszawa

woj. mazowieckie

Numery telefonów

sekretarz szkoły:                           22 836 48 38    w. 31

sekretariat do spraw uczniów:      22 836 4838 w. 33

pokój nauczycielski:                      22 836 48 38   w. 35

pedagog:                                      22 836 48 38   w. 37

kierownik administracyjny:          22 836 48 38   w. 34

fax:                                                 22 836 48 38   w. 38

Adresy e-mail

sekretariat:                                         sekretariat@zoska.waw.pl

sekretariat uczniowie sprawy: m.zawadzka@zoska.waw.pl

pedagog:                                            pedagog@zoska.waw.pl

kierownik administracyjny:            administracja@zoska.waw.pl