Kontakt

Adres szkoły

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”

ul. Garbińskiego 1

01-122 Warszawa

woj. mazowieckie

Numery telefonów

sekretarz szkoły:                           22 836 48 38    w.1

sekretariat do spraw uczniów:      22 836 4838 w. 3

pokój nauczycielski:                      22 836 48 38   w. 5

pedagog:                                      22 836 48 38   w. 7

kierownik administracyjny:          22 836 48 38   w. 4

fax:                                                 22 836 48 38   w. 8

Adresy e-mail

sekretariat:                                         sekretariat@zoska.waw.pl

sekretariat uczniowie sprawy: m.zawadzka@zoska.waw.pl

pedagog:                                            pedagog@zoska.waw.pl

kierownik administracyjny:            administracja@zoska.waw.pl