BIP – Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje ogólne


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Statut szkoły


Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.