BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem: dbfowola.bip.um.warszawa.pl 


Informacje ogólne


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Statut szkoły