BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” za 2023 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem:  Sprawozdanie finansowe za 2023 rokInformacje ogólne

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym
im. Batalionu „Zośka” w Warszawie jest Pan Dawid Gołębski


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Statut szkoły