Konkurs „Cztery żywioły”

9 lat temu zrodziła się, w głowie nauczycielki chemii Krystyny Gochny, idea zorganizowania konkursu międzyszkolnego. Głównym jego celem miało być rozwijanie wrażliwości na szeroko pojęte potrzeby środowiska naturalnego w którym żyjemy, poprzez integrowanie treści z różnych dziedzin edukacji przyrodniczej, z uwzględnieniem potrzeb ekologicznych. Dyskusje z innymi nauczycielkami przedmiotów przyrodniczych: wicedyrektor Ewą Smak, Anną Szymczak (geografia) oraz Małgorzatą Kowalską (fizyka) zaowocowały powstaniem Konkursu Cztery Żywioły. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2010/2011, a żywiołem rozpoczynającym międzyszkolne zmagania była WODA. Za nami już XI edycji konkursu, który z każdym rokiem cieszył się rosnącym zainteresowaniem, coraz szerszej grupy uczniów rekrutujących się spośród warszawskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.


Konkursowi przez te lata patronowały różne instytucje między innymi: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Muzeum Ziemi, Straż Pożarna czy Porty Lotnicze. W roku szkolnym 2021/022 Cztery Żywioły przeszły w EKOZOŚKĘ