Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2020/2021 samorząd szkolny reprezentują:

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Emilia Panek (3h)

V-ce Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Natalia Dobrowolska (3f)