Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Weronika Sołtysiak (2a)

Pierwszy v-ce Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Antoni Szmit (3b)

Drugi v-ce Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Maciej Radomski (2c)