Szkoła Dialogu

W 2014 Nasza Szkoła wzięła udział programie „Szkoła Dialogu” organizowanego przez Fundację Dialogu Między Narodami i jako jedna z 8 warszawskich szkół zdobyła w roku 2014 honorowy tytuł SZKOŁY DIALOGU.

Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

  • Szkoła z pomysłem na uczenie,
  • Szkoła z pomysłem na kulturę,
  • Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  • Szkoła z pomysłem na…

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieży i środowisk opiniotwórczych.

„Forum Dialogu Między Narodami od lat umożliwia Polakom i Żydom wzajemne poznanie się i zrozumienie ponad historycznymi podziałami. Tylko dzięki takim działaniom możemy otworzyć nowy rozdział we wzajemnych relacjach obu narodów.”

 Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych RP,
Sprawiedliwy Między Narodami, Honorowy Obywatel Państwa Izrael

„Forum Dialogu Między Narodami jest głównym partnerem American Jewish Committee w działaniach na rzecz porozumienia i współpracy między Żydami na całym świecie a Polakami. Podziwiam to, co Forum robi zarówno w Polsce jak i za granicą.

David A. Harris, Dyrektor Wykonawczy, American Jewish Committee