Święto szkoły

2 października każdego roku szkolnego jest dniem wyjątkowym w naszym liceum. Celebrujemy w tym dniu Święto Szkoły.

Obchody Święta Szkoły odbywają się zawsze przy pomniku Polegli Niepoknani.  W uroczystościach uczestniczą zaproszeni goście, wśród których szczególne miejsce zajmuje patron szkoły: żołnierze Batalionu „Zośka”, pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy szkoły, uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Podczas święta odbywa się również uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 

Druga część uroczystości odbywa się na terenie szkoły. Zaproszeni goście, nasz patron oraz pracownicy szkoły mają możliwość obejrzeć spektakl teatralny przygotowany przez uczniów klas artystycznych na temat związany z Powstaniem Warszawskim.