Uroczystość upamiętnienia mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców na początku Powstania Warszawskiego.

Uroczystość upamiętnienia mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców na początku Powstania Warszawskiego.

„… Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd, lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie!…”

Fragment wiersza „Modlitwa” autorstwa żołnierza Batalionu „Zośka”, Jana Romockiego „Bonawentury”.