Zaśpiewaj ulubioną piosenkę – Śpiewanie na ekranie „Zośka 2022”

Szanowni Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele i Pracownicy szkoły!
Każdy, kto chciałby zaśpiewać ulubioną piosenkę z ulubionego musicalu… MOŻE TO ZROBIĆ!
Gdzie? TEATR 13 RZĘDÓW!
Kiedy? 7 CZERWCA – WTOREK!
ZACZYNAMY O GODZINIE 16:30!
Zapraszamy wszystkich, całą szkolną społeczność do udziału w drugiej edycji wydarzenia Śpiewanie na ekranie „Zośka 2022” organizowanym przez uczennice klasy 3a: Olę Wesołowską, Gabrysię Bolek i Natalię Białek we współpracy z panem Jarosławem Grzywaczem i panią Małgorzatą Pachulską.
Wystarczy podpisać zapoznać się z regulaminem i wysłać zgłoszenie przez wiadomość Librus do pani Małgorzaty Pachulskiej do końca tego tygodnia – piątek, 3 czerwca, do godziny 18:00!

Zapraszamy wykonawców i publiczność. Liczymy na dobrą zabawę!

REGULAMIN WYDARZENIA ŚPIEWANIE NA EKRANIE „ZOŚKA 2022”

I. Cele wydarzenia
– wspólna zabawa
– integracja między klasowa
– miła alternatywa dla spędzania czasu w dobie pandemii
– rozwijanie zainteresowań
– pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej
II. Uczestnicy wydarzenia
Wydarzenie skierowane jest do wszystkich uczniów LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”, jak i do jego pracowników. Zachęcamy do udziału także absolwentów.
III. Tematyka Wydarzenia
Zakres tematyczny obejmuje piosenki z musicali. Piosenki powinny pochodzić z tego okresu.
IV. HARMONOGRAM WYDARZENIA „ŚPIEWANIE NA EKRANIE”.
Do 03.06. 2022 godz.18:00 – zgłoszenia chętnych wraz z wysłaniem podpisanej zgody.
07.06.2022 – godzina 16.30 – rozpoczęcie.
V. Zapisy do udziału
Uczestnicy proszeni są o uprzedzenie organizatorów o swojej obecności i o wysłanie tytułu piosenki, którą chcieliby zaprezentować. Zgłoszenia należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na platformie Librus w ogłoszeniach.
VI. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania występu, który będzie niezgodny z regulaminem lub zawierał wulgaryzmy.
VII. Niepełnoletni uczniowie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun prawny może wyrazić taką zgodę poprzez skopiowanie poniższego tekstu, wklejenie do wiadomości Librus na koncie rodzica/opiekuna prawnego, uzupełnienie imienia i nazwiska niepełnoletniego ucznia, podpisanie i przesłanie do Pani Małgorzaty Pachulskiej (nauczyciel). W temacie prosimy wpisać „Zgoda na udział w wydarzeniu”.
Tekst zgody:
Jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wydarzenia on-line „Śpiewanie na ekranie” organizowanego przez uczniów klasy 3 a LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im Batalionu „Zośka” (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/mojej córki w wydarzeniu „Śpiewanie na ekranie”,
Akceptuję postanowienia regulaminu uczestnika wydarzenia „Śpiewanie na ekranie”,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia.
Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatora wydarzenia występu wskazanego wyżej ucznia.
Podpis:

Karta zgłoszenia:

ŚPIEWANIE NA EKRANIE „ZOŚKA 2022”
Karta zgłoszenia

1. Imię i nazwisko solisty/solistki.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Data urodzenia wykonawcy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tytuł piosenki, autor, czas trwania.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Wymagania techniczne dotyczące prezentacji, rodzaj akompaniamentu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………………………..
Podpis uczestnika