Maraton Listów w obronie Praw Człowieka

W grudniu przeprowadziliśmy w naszej szkolę akcję „Maraton Pisania Listów” Amnesty International w obronie Praw Człowieka, organizowany pod przewodnictwem profesora Piotra Kura we współpracy z Samorządem Szkolnym. Celem akcji było zwrócenie uwagi na tematykę praw człowieka oraz napisanie jak największej liczby fizycznych listów oraz internetowych petycji z prośbą o uwolnienie więźniów politycznych w różnych miejscach na świecie, między innymi Na Ukrainie i na Białorusi.

Udało Nam się zebrać ponad 140 listów fizycznych, które razem z Amnesty International właśnie wysłaliśmy do ambasadorów oraz konsulów państw, względem których toczą się sprawy o naruszanie podstawowych praw człowieka. W toku akcji udało Nam się również wysłać ponad 250 petycji internetowych. Być może to tylko kropla w morzu potrzeb, ale każdy list, każda petycja w obronie praw człowieka zwiększa szanse na uwolnienie ludzi, niesłusznie przetrzymywanych w więzieniach bądź prześladowanych za poglądy.

Dziękujemy wszystkim, którym prawa człowieka leżą na sercu za wspaniały odzew i gorąco zachęcamy do śledzenia kolejnych akcji Amnesty International, która to organizacja już od ponad 60 lat walczy o prawa człowieka na świecie.