Między Mnemosyne a Terpsychore – zabytki i taniec współczesny do promowania krytycznego myślenia wśród uczniów