Wpłaty na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 podobnie jak w poprzednich latach przypominamy :

Numer konta Rady Rodziców :

Bank Millenium

36 1160 2202 0000 0003 8995 1505