Przydziały wychowawców

W związku z powtarzającymi się pytaniami zarówno młodzieży, jak i rodziców, w której klasie są jacy wychowawcy pierwsi i pomocniczy, postanowiliśmy wyjść na przeciw i zaprezentować pełną listę przydziału wychowawców na rok szkolny 2021/2022: