Międzypokoleniowo działamy, przeciw wojnie się opowiadamy

27 maja 2024r. w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” podczas konferencji inaugurującej współpracę podpisane zostało porozumienie pomiędzy podmiotami realizującymi projekt „Międzypokoleniowo działamy, przeciw wojnie się opowiadamy”.  Liderem projektu jest Dom Pomocy Społecznej „Budowlani, partnerami: Ochotnicy Warszawscy, Instytucja Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, Wolskie Stado, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje oraz LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie.