Dzień Komórek Macierzystych 2024 – UniStem Day 2024 na Wydziale Biologii UW