Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

22 lutego 2024 roku Pani Dyrektor Liceum Katarzyna Zajączkowska podpisała z Dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych,  Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Panem dr. hab. inż. Pawłem Popielskim prof. PW porozumienie o współpracy. Podpisana umowa zacieśni naszą współpracę.