II Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Eko-Zośka edycja Źródła energii

Gorąco zachęcamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym Eko – Zośka edycja Źródła energii. Tegoroczna edycja odbywa się pod Patronatem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Fundacji Ochrony Klimatu PROZON. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Na finalistów czekają cenne nagrody.

Organizatorki Konkursu:
Ewa Smak
Anna Szymczak
Małgorzata Kowalska