2 etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej


Do wszystkich uczestników Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – Projekt z Przedsiębiorczości

W dniu dzisiejszym, 1 marca, rusza II etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, który potrwa do 31 marca.

W drugim etapie Gry może wziąć udział każdy Zespół, który brał udział w pierwszym etapie Gry. Warunkiem zakwalifikowania Zespołu do Finału SIGG jest uczestnictwo Zespołu w I i II etapie SIGG.

II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy, a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontrakty akcyjne. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł.

Każdy Zespół dokonać musi co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 7 dni od momentu rozpoczęcia II etapu. W przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z gry.

Dziesięć najlepszych Zespołów z rankingu II etapu zostanie zakwalifikowanych do Finału. Ranking po zakończeniu II etapu gry zostanie ogłoszony do dnia 8 kwietnia 2022 r. na stronie www.sigg.gpw.pl.

Zespoły, które zajmą miejsca od 1 do 3 w rankingu II etapu otrzymają nagrodę pieniężną:

1 miejsce – nagroda dla Zespołu w wysokości 1500 złotych
2 miejsce – nagroda dla Zespołu w wysokości 1000 złotych
3 miejsce – nagroda dla Zespołu w wysokości 800 złotych.


W dniach 14 kwietnia – 20 kwietnia odbędzie się dogrywka w regionach. Do udziału w Dogrywce uprawnione są Zespoły znajdujące się na 1 i 2 pozycji w danym województwie na koniec I i II etapu SIGG, z wyjątkiem Zespołów, które znalazły się w rankingu 10 najlepszych Zespołów po I i II etapie SIGG.

Rekiny Biznesu do dzieła!