O PROJEKCIE WOLA (ciąg dalszy)

Wiosną 2021 roku, dzięki inicjatywie nauczycieli historii, nasza szkoła przystąpiła do dzielnicowego programu „Wola – Ludzie – Historia – Przyroda organizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Celem zespołowej pracy był ambitny projekt zatytułowany „Wola – wielka historia, która się nie skończyła”. Projekt wspierał rozwój całej naszej społeczności szkolnej poprzez adresowane do niej innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji i wychowania. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i zaproszonych ekspertów. Udział w nich poszerzył ich wiedzę o dzielnicy Wola, a także o to skąd zdobywać dalsze informacje oraz kompetencje przydatne nie tylko podczas udziału w tym projekcie, ale także w dalszej nauce, na studiach i w życiu dorosłym.

Gazetka o Woli


Prezentacja o grze


Prezentacja multimedialna

https://prezi.com/p/edit/ftxjybjnaf1g/