Warsztaty tańca w ramach projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore”

Pałac Narodowy  w Sintrze stał się w październiku przestrzenią w której odbywały się warsztaty taneczne, w których brała udział młodzież  z Escola Secundaria de Santa Maria.

Analiza historii Pałacu, dworskiego życia i pięknego otoczenia była inspiracją do twórczego i krytycznego myślenia, które w technice tańca współczesnego kształtuje rodzaj ruchu oraz  głębię tanecznego  przekazu.

Warsztaty  z uczniami naszej szkoły odbędą się już  w listopadzie.