Konkurs „OBROŃCY NIEPODLEGŁEJ”

Zapraszamy do udziału w konkursie graficznym #Obrońcy Niepodległej!

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

TEMATEM JEST PRZEDSTAWIENIE WYBRANEJ POSTACI #OBROŃCYNIEPODLEGŁEJ POLSKI, KTÓRA W TRAKCIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Z BRONIĄ W RĘKU, BĄDŹ W INNY SPOSÓB, WZIĘŁA CZYNNY UDZIAŁ W WALCE O NIEPODLEGŁY BYT PAŃSTWA POLSKIEGO.

Prace wykonane w technice grafiki komputerowej lub technikach graficznych analogowych (malarstwo, rysunek, kolaż) należy nadsyłać do końca października 2021 r.

Ogłoszenie wyników 11 listopada 2021 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje: https://muzeum1939.pl/konkurs…/aktualnosci/4633.html