Informacje dla uczniów przyjętych

DO ORYGINALNEGO ŚWIADECTWA  I WYNIKÓW EGZAMINU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. 3 zdjęcia legitymacyjne
  2. karta zdrowia
  3. 50.00zł. – jednorazowa wpłata na zagospodarowanie klas pierwszych

                    ( znaczek szkolny, identyfikator ze smyczą)

Wpłaty prosimy dokonać na konto RADY RODZICÓW

Nr 36 1160 2202 0000 0003 8995 1505 z dopiskiem: imię nazwisko i klasa ucznia

WYJAZD   INTEGRACYJNY 

do Sielpi

od 12 do 15 września 2022r.

koszt  640,00zł.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Nr: 37 1030 1508 0000 0005 5043 7058 do dnia 02 września 2021r.

W treści podać: imię, nazwisko, klasę i adres ucznia oraz podać informację czy będzie potrzebna faktura